Wednesday, 20 July 2016

Surah AlBaqarah (179~180)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 179:

Ringkasan tafsir;
Lanjutan dari ayat diatas (2.2.178), maka ayat ini menyatakan bahawa terlaksananya hukum Qisas didunia ini adalah keperluan hidup dan akan dapat menyelesaikan dan menyelamatkan dari fitnah dari kalangan orang yang hidup supaya kesejahteraan dicapai dikalangan manusia.


Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 180:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menjelaskan kepada manusia bahawa apabila akan sampai kepada kematian hendaklah meninggalkan wasiat, dan wasiatkan sebahagian hartanya (tidak lebih dari 1/3) kepada kedua ibu bapa dan keluarga terdekat dengan cara yang patut, yang demikianlah ketetapan keatas orang-orang yang takut kepada Allah.


Dalam Surah An’Nisa pula menjelaskan bahawa 1/3 harta pesaka dengan sendirinya diberi kepada waris secara otomatik dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak walau tiada wasiat yang ditinggalkan oleh simati.

(lihat Surah 4, Ayat 11,14,176).[Previous] [Next]


Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat  171~180,
 [GS]
https://t.co/LuaXiMCA2J
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/115631796638612752538/posts/aY8yyJSvtJH


.


via,
kaunter@gmx.com
(fox.nhance@gmail.com)
(Recover, Ayat.dariFounder@outlook.my) .

No comments:

Post a comment